Pořádání zkoušek ČKS od 16. 4. 2021

Při pořádání zkoušek za současných podmínek se musí dodržovat aktuálně platná vládní opatření.

Zrušené dubnové zkoušky je možno po domluvě s delegovaným rozhodčím přesunout na jakýkoliv den pondělí až neděle, nejpozději však do 31. 5. 2021.

 • Zkoušky pořádat bez diváků a nedovolovat shlukování osob v areálu cvičiště nad rámec stanovených podmínek.
 • Neprovádět hromadný nástup a podání rukou.
 • Zkoušek se mohou účastnit pouze osoby nezbytně nutné k jejich uspořádání.
 • Kontrola dokumentace pouze s vedoucím zkoušek.
 • Kontrolu identity psa lze provést při nástupu na první disciplinu, případně po jejím ukončení.
 • Zkoušky pořádat bez nástupu (vedoucí zkoušek informuje jednotlivé účastníky zkoušek individuálně jak budou probíhat).
 • Stopy rozhodčí posuzuje z minimální vzdálenosti 10metrů od psovoda. Kladeč dodržuje minimální odstup od psovoda 10metrů.
 • Poslušnost rozhodčí posuzuje bez omezení (doporučení - rozhodčí dodržuje vzdálenost 10metrů od psovoda, který provádí jednotlivé cviky).
 • Všechny cviky, kde je požadována skupina osob, lze provézt, pokud jednotlivci tvořící skupinu budou mezi sebou dodržovat minimální vzdálenost 10ti metrů. Do skupinky zařadit momentálně necvičící psovody, případně i rozhodčího a umožnit vedoucímu akce provádět dílčí práce pomocníka – střelce, doplnění skupinky a případně další činnosti.
 • Obranu rozhodčí vždy posuzuje v minimální vzdálenosti 10metrů od psovoda.
 • U cviků, kde psovod předává figuranta rozhodčímu (ukončení bočního doprovodu), bude provedeno ve vzdálenosti minimálně 10metrů od rozhodčího. Obušek figurantovi psovod vrátí.
 • Vyhlášení výsledků provést v požadovaném odstupu.
 • Sepsání požadovaných dokumentů zajistí pouze vedoucí zkoušek s rozhodčím.
 • Předání dokumentace psovodům zajistí vedoucí zkoušek a to individuálně.

Více info na: http://www.kynologie.cz/aktuality/poradani-zkousek-cks-od-16-4-2021.htm

Úvod

Vítáme Vás na stránkách základní kynologické organizace Štěpánov. Věnujeme se výcviku psů všech plemen, zejména na základní výcvik poslušnosti, sportovní výcvik dle národních i mezinárodních zkušebních řádů a agility.